Առաջարկվող

Ծրագրային

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Ռեստորան

Ձեր ռեստորանը կարող է ավելի շահութաբեր լինել...

ավելին

Հյուրանոց

Դուք հոգացեք հյուրերի մասին, մնացյալը մենք կանենք...

ավելին

Այլ ծրագրեր

Փողը հաշիվ է սիրում, հաշիվը՝ ճշտություն...

ավելին

Մեր մասին

TrioSoft  ընկերությունը զբաղվում է տարբեր ոլորտների գործառնությունները նկարագրող համակարգչային ծրագրերի մշակմամբ: Ընկերությունը հիմնականում մասնագիտանում է՝ տվյալների մեծ ծավալներ մշակող արագագործ համակարգերի ստեղծման, ինչպես նաև՝ հյուրերի սպասարկման ոլորտի (հանրային սնունդ և հյուրանոցային գործ) ծրագրային լուծումների ոլորտներում: Վերջին ժամանակներում մենք աշխատում ենք նաև ինտերնետային որոշ նախագծերի և ինտերնետային կայքերի ստեղծման ուղղություններով:

Հանրային սննդի և հյուրանոցային գործի ավտոմատացման համակարգերը մշակվել են WestSoft ընկերության կողմից, ստացել են մեծ տարածում և հանդիսանում են այդ շուկայի առաջատարը: WestSoft ընկերության տրամադրած լիցենզիայի հիման վրա այդ համակարգերը ներկայումս տարածվում, զարգացվում և սպասարկվում են մեր ընկերության կողմից:

Ընկերությունը ակտիվորեն աշխատում է իր ունեցած լուծումները  հարևան շուկաներ՝ Վրաստան և Ռուսաստան, արտահանելու ուղղությամբ:

TrioSoft  ընկերությունը տարբեր ուղղություններով դինամիկ զարգացող կառույց է, որի գլխավոր կապիտալը՝ փորձառու, բանիմաց, գործին նվիրված մասնագետներն են: